Nasz Klub jest Beneficjentem Rządowego Programu Klub
- I edycji, gdzie operatorem jest KZ LZS.