ŚLĄSKIE WSPIERA SPORT
 
9 czerwca na Stadionie Śląskim odbyło się uroczyste wręczenie pamiątkowych czeków dofinansowanym podmiotom w ramach Programów KLUB oraz GRANT 2022!
 
 
 
 
Dofinansowane zostały 123 oferty w Programie KLUB na łączną kwotę 2 mln zł oraz 35 ofert w konkursie GRANTOWYM na łączną kwotę 207 tys. zł.
 
W uroczystym wręczeniu czeków uczestniczyli: Jakub Chełstowski marszałek Województwa Śląskiego, Dariusz Starzycki - Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Izabela Domogała z Zarządu Województwa Śląskiego, radni Sejmiku Śląskiego Alina Nowak, Julia Kloc - Kondracka oraz Jarosław Szczęsny a także przedstawiciele klubów sportowych z obszaru Województwa Śląskiego!