Klub realizuje zajęcia w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” działania

„Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży” Projekt „Zajęcia sportowe dla dzieci"