4 kwietnia w sali konferencyjnej Stadionu Śląskiego odbyło się uroczyste
wręczenie pamiątkowych czeków dofinansowanym podmiotom w ramach Programu
KLUB 2024.

Z uwagi na rosnące zainteresowanie Programem Klub w środowiskach
sportowych w 2024 r. Zarząd Województwa Śląskiego po raz kolejny
przeznaczył na jego realizację kwotę 2 500 000 zł.
Dzięki finansowemu wsparciu, kluby mają możliwość organizacji obozów
treningowych, zatrudnienia trenerów i opłacenia zajęć dla młodych
sportowców. To promocja zdrowego stylu życia i aktywności wśród
młodzieży, która pod okiem doświadczonych trenerów ma szanse rozwijać
swoje sportowe pasje i osiągać kolejne sukcesy.