W okresie wrzesień-grudzień nasz Klub prowadził zajęcia finansowane
przez MSiT pt. „Kanapawiec”.
Program był realizowany w pięciu miejscach/grupach a uczestniczyło w nim
ponad 80 dzieci. Dziękujemy za wsparcie finansowe i liczymy na kolejną
edycję w 2024.