Po raz kolejny zostaliśmy wyróżnieni i otrzymaliśmy Granta od Marszałka
Województwa Śląskiego na realizację zadania publicznego w dziedzinie
kultury fizycznej - organizację XVIII edycji TURNIEJU KLIMON CUP.
Na Stadionie Śląskim na uroczystości obecni byli marszałek Jakub
Chełstowski, wicemarszałek Łukasz Czopik, Dawid Kamiński radny Rady
Miasta Katowice, dyrektor Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego.
Dziękujemy za zaufanie.